Alle våre stillinger lyses ut i søknadsportalen webcruiter. Her må du også registrere og fylle ut søknaden din når du skal søke på en stilling. 

Vi anbefaler å opprette en bruker i webcruiter, og legge inn din CV i denne. Da har du den klar til du vil knytte den til en søknad. Du kan også gå inn og oppdatere og endre i din CV når du vil. 

Opprett en bruker

Opprett en bruker og registrer din CV her

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker hos oss!

Offentlig søkerliste

Når du søker stillings hos oss, vil navnet ditt normalt bli offentliggjort på offentlig søkerliste. Du kan be om å bli unntatt offentlighet, men da må du grunngi dette skriftlig i søknaden din, jf. § 25 i offentleglova.

Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket, vil du bli varslet før søkerlisten blir ferdigstilt.

Digital utsendelse av arbeidsavtaler

Skulle du bli tilbudt en stilling hos oss, vil du motta ansettelsesdokumentene digitalt, og vi benytter pr. nå Postens signeringstjeneste.

For å kunne signere må du bekrefte identiteten din gjennom BankID, BankID på mobil eller Buypass. MinID og Commfides kan også brukes ved signering av dokumenter fra offentlige virksomheter.Når vi sender deg dokumentene, vil du motta en signeringsforespørsel via e-post eller SMS med lenke til å starte signeringen. Du må da velge hvilken elektroniske ID du ønsker å signere med, og gjennomføre signeringen.

Åpne søknader

Alle stillinger finner du i stillingsportalen vår, og du må søke elektronisk. Det er kun mulig å søke på utlyste stillinger, vi ønsker ikke å motta åpne eller generelle søknader på e-post.