Dette kan være direkte tap (eks. selvmord, drap, uventede dødsfall), direkte trusler (trussel om vold eller drap, utagerende personer som drapstruer) ulykker / nestenulykker eller tilskuersituasjoner.

Det er viktig å presisere at psykososial krisehjelp i kommunen ikke er en blålystjeneste. Denne funksjonen har politi, ambulanse og brannvesen (og til dels prest). Det er disse tjenestene som kontakter psykososialt kriseteam når de vurderer at det er behov for det. Det psykososiale kriseteamet møter altså ikke opp på et åsted uten at det har blitt tilkalt. Det er også viktig å presisere at på kveld på hverdager har ikke det psykososiale kriseteamet beredskap til å rykke ut.

Psykososialt kriseteam i Løten kommune ligger i Rus og psykiatritjenesten. Ressurser fra andre tjenester bidrar inn i gruppa.

Kontaktinformasjon

Kontaktnummer til kommunen ved kriser:

tlf. 904 74 982

 • Hverdager kl. 08.00-15.00 bemannes telefonen av Psykisk helse og rus-team.
 • Kl. 15.00-08.00 på hverdager bemannes telefonen av hjemmebaserte tjenester.
 • I helger og helligdager bemannes telefonen av Interkommunalt kriseteam.

Andre kontakter ved psykososial krise

 • Kriseteamet ved DPS Hamar tlf.: 62 58 18 88
  (mand.-torsd. 07.30-21.30, fredag 07.30-19.00)
 • Legevakt, tlf.: 116 117 / 62 53 19 00
  (døgnåpent)
 • Psykososial støttegruppe tlf. 952 41 155
  (fredag kl. 16.00 – mandag kl. 08.00 og helligdager)