Om bredbåndsutbygging i Løten

Utbygging av bredbånd er ikke en kommunal oppgave, men både stat og kommune har i flere omganger bevilget penger for å bidra til utbygging gjennom støtte. Det gjelder der det ikke er kommersielt lønnsomt for bredbåndsaktørene å bygge ut uten å få støtte.

Kommunestyret i Løten har prioritert å sette av midler i et bredbåndsfond over flere år, og det har vært en gradvis utbygging. Koronapandemien har vist viktigheten av en god infrastruktur, og satt ytterligere fokus på dette området. 

Både Telenor og Telia har rustet opp sitt tilbud for mobile løsningen i vårt område, slik at mobilt bredbånd har blitt tilgjengelig med stadig bedre hastighet. Det er fortsatt fiberløsninger som er det etterspurte fra våre innbyggere, og kommunen vil fortsette å støtte opp under videre utbygging av fibernettet i Løten.

Prosjektside om bredbåndsutbygging i Løten

Se dekningskart for bredbånd her


Mer om bredbånd i Løten: