Skriv til oss

Send sikker digital post

Organisasjonnummer: 964 950 679

Eller bruk en av disse epostene:

Postmottak: post@loten.kommune.no
Fakturamottak: faktura@loten.kommune.no
Kommunal innfordring: ki@loten.kommune.no
Kontakt lønningskontoret: lonn@loten.kommune.no

Ring oss

Sentralbord: 62 56 40 00 (hverdager kl. 10:00-14:00)

Eller ring direkte til den du vil snakke med. Vi oppfordrer til å kontakte saksbehandler direkte og gjøre avtale i forkant om du vil møte vedkommende. Vår telefonliste på nett er foreløpig ute av drift, men du finner tlf. og epost til ansatte under sider for ansvarsområder/temaer. 

Andre nyttige telefonnumre:

Helse, familie og barnevern : 62 56 41 60 (hverdager kl. 09:00-14:00)

Løten helsetun: 62 56 41 01 

Vakttelefoner

Vi varsler deg på SMS om hendelser på vann og avløp. Se hvordan du blir varslet her

Vakttelefon veg,vann og avløp: 951 54 466

Fallvilt: Ring politiet ved påkjørsler: 02800 eller 113
Ser du skadet dyr? Ring fallviltgruppa: 948 87 550

Krisetelefon helse: Hverdager: 904 74 982
Helligdager og helger: 952 41 155

Legevakt: 116 117 Sted: Tunbekkvegen 8, Ottestad (ved Åkershagan).
Barnevernvakt: 62 35 70 00/  907 35 215
Hjemmesykepleien (7/24): 995 06 714/  995 06 711

Se også Akuttnummer/ krisehjelp

Besøk oss

Rådhuset Tingberg, Kildevegen 1, 2340 Løten. Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.