Kommunedirektøren utarbeider et forslag etter signaler fra politikerne, og budsjettet og økonomiplanen behandles på høsten. Planene inneholder både økonomiske disponeringer og målsettinger for organisasjonen og kommunens samfunnsrolle. 

Budsjettforslaget legges ut til høring etter behandling i Formannskapet slik at innbyggerne kan komme med innspill, før endelig behandling i kommunestyret. Endelig behandling skjer i det siste kommunestyret i året, som vanligvis er i desember. 

Budsjettet for det kommende året er bindende, og økonomiplanen er retningsgivende. 

Budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026

Behandlet av kommunestyret 16. desember 2022

Se budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 her


Se tidligere budsjett og økonomiplaner i Løten kommune