Kommunedirektøren utarbeider et forslag etter signaler fra politikerne, og budsjettet og økonomiplanen behandles på høsten. Planene inneholder både økonomiske disponeringer og målsettinger for organisasjonen og kommunens samfunnsrolle. 

Budsjettforslaget legges ut til høring etter behandling i Formannskapet slik at innbyggerne kan komme med innspill, før endelig behandling i kommunestyret. Endelig behandling skjer i det siste kommunestyret i året, som vanligvis er i desember. 

Budsjettet for det kommende året er bindende, og økonomiplanen er retningsgivende. 

Budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027

Behandlet av kommunestyret 15. desember 2023

Se budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her


Se tidligere budsjett og økonomiplaner i Løten kommune