Kommunedirektøren utarbeider et forslag etter signaler fra politkerne, og budsjettet og økonomiplanen behandles på høsten. Planene inneholder både økonomiske disponeringer og målsettinger for organisasjonen og kommunens samfunnsrolle. 

Budsjettforslaget legges ut til høring etter behandling i Formannskapet slik at innbyggerne kan komme med innspill, før endelig behandling i kommunestyret. Endelig behandling skjer i det siste kommunestyret i året, som vanligvis er i desember. 

Budsjettet for det kommende året er bindende, og økonomiplanen er retningsgivende. 

Budsjett for 2022 og Økonomiplan for 2022-2025

Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2021

Se budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 her


Se tidligere budsjett og økonomiplaner i Løten kommune