Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil bør du legge fram godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som vurderingsfaktorene indre og ytre, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.

Merk klagen med hvilket gårds- og bruksnummer (evt festenummer eller seksjonsnummer) klagen gjelder.

Fristen for å klage oppgis i forbindelse med offentlig ettersyn.

Send digitalt

NB! Du må lagre skjema på din pc og deretter sende som vedlegg til oss.
Send skjema som vedlegg til oss via sikker digital innsending her.

Send i posten

Eller print ut dette skjema og send det i posten (PDF, 49KB) til:
Løten kommune, Postboks 113, 2340 Løten. 

Trenger du veiledning til utfylling, henvend deg til servicekontoret.

Behandling av klagen

Klager som er framsatt innen fristen behandles av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke, går klagen automatisk videre til sakkyndig ankenemnd. Sakkyndig ankenemnd kan prøve alle sider av taksten. Dette innebærer også muligheten til å endre taksten til skatteyters ugunst.