Før du sender inn søknaden

Planlegger du å bygge eller rehabilitere et idretts- eller kulturanlegg? Da må du ta kontakt med kommunen før 1. september. Send en e-post til Løten kommune v/kultur: kultur@loten.kommune.no

Vi kontakter deg for videre veiledning slik at søknaden er mest mulig komplett før den skal leveres innen 1. oktober.

Veiledning og bestemmelser

Kulturdepartementet har laget en god veiledning til hvordan søke spillemidler, både til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.  Her finner du veiledningene:

Veiledninger og bestemmelser

Innlandet fylkeskommune har egne retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer: 
Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 

Send inn søknaden

Alle søknader, inkludert gjentatte og fornyede søknader, leveres digitalt via anleggsregisteret.no.  Søknadsfrist er 1. oktober.

Hvis du ikke fikk tildeling i fjor, husk at du må fornye søknaden.

Send inn søknad her

MVA-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Det er mulig å søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen er søknadsbasert, og kompensasjon gis innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. 

Årlig søknadsfrist er 1. desember.

  • Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.
  • Det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor.

Mer informasjon finner du her:

Momskompensasjon til idrettsanlegg