Om tjenesten

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Brukerens egen innsats er viktig for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukeren under oppholdet.

Rehabiliteringsopphold i institusjon er en tidsavgrenset tjeneste som skal øke brukerens mulighet til å oppnå best mulig funksjon og mestringsevne

Hvem kan få slikt opphold?  

  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for rehabilitering
  • Personer med behov for tverrfaglig rehabilitering i institusjon grunnet sykdom eller nedsatt funksjonsevne
  • Brukere hvor rehabilitering i hjemmet ikke er et godt nok tilbud for at bruker skal kunne oppnå best mulig funksjon og mestringsevne.

Hva koster tjenesten?

Tjenestetilbudet koster kr. (ev link til betalingssatsen for tjenesten)

(Evt tjenestetilbudet er gratis.)

Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 93KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.