Du kan lese om de ulike tilskuddsordningene i menyen til venstre.

Søknadsfrister
DatoSøknadsfrist for
LøpendeInvesteringsmidler fra Innovasjon Norge – tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring
LøpendeTilskudd til prosjekter innen fornybar energi (Innovasjon Norge)
LøpendeTilskudd til avløsning ved sykdom
LøpendeTilskudd til drenering av jordbruksjord
LøpendeTilskudd til skogsbilveger
10. februarProduksjonstilskudd - frist for etterregistrering av opplysninger fra forrige år.
1. marsSMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
1. marsTilskudd til tiltak i beiteområder
1. marsTilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovvilt
15. marsSøknad om produksjonstilskudd del 1 (åpner 1.mars)
1. septemberKlimatiltak i skog – tettere planting ved nyplanting og suppleringsplanting
15. septemberKlimatiltak i skog – gjødsling av skog
15. oktoberSøknad om produksjonstilskudd del 2 (åpner 1.oktober)
15. oktoberRegionalt miljøtilskudd (RMP)
31. oktoberTilskudd ved produksjonssvikt og Tilskudd ved svikt i honningproduksjon
1. novemberErstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt (Statsforvalteren)
15. novemberTilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk)
25. novemberKlimatiltak i skog – tettere planting ved nyplanting og suppleringsplanting
30. novemberTilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), herunder ungskogpleie
10. januar 2025siste frist for etterregistrering av opplysninger om avløserutgifter, driftstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker, tilskudd til dyr på utmarksbeite, dyr solgt som livdyr (kylling og kalkun) for året før