Klevfos Cellulose & Papirfabrik ble etablert i 1888 av lokale gründere ved Svartelva på Ådalsbruk. Størstedelen av fabrikken brant i 1909, men en ny fabrikk reiste seg opp av asken og ble åpnet i 1911. På det meste hadde fabrikken opp mot 100 ansatte. Driften opphørte i 1976. Klevfos Industrimuseum åpnet i 1986. Fabrikken er et stykke industrihistorie fra den tida da treforedling var vår største eksportnæring. Lokaliteten ivaretar hele produksjonsanlegget på sørsiden av fylkesvegen fra demningen/Klevfosdammen og ned til og med Hasselbakken (bestyrerboligen) og kalkdeponiet sør for Svartelva med kanaler, demninger, bygningsmasse og jernbanetrasé. Fabrikkanlegget er sjeldent intakt og bygningsmassen har mange autentiske bygningsdetaljer. På nordsiden av fylkesvegen finner vi Klevfosboligen, hvor mange av klevfosarbeiderne bodde i små leiligheter. 

Museet har et stort friområde med damanlegg og kanaler. Her er det muligheter for en rast. Det finnes benker, bord og lekeapparater for barna. I de nærliggende områdene er det gode turmuligheter.  

Årlig spilles skuespillet «Arbesdaer», en forestilling av Tor Karseth som viser hvordan livet kunne arte seg i både arbeid og fritid på Klevfos. 

Les mer om Klevfos industrimuseum på hjemmesiden deres

Slik finner du fram til Klevfos:

Ta av riksveg 3 skiltet mot Klevfos industrimuseum.