Kontoret ble etablert 1.januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad. Her deler vi lokaler med Hedmark Bondelag, Hedmark Landbruksrådgivning, Vang Almenning, Hedmarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark, Blæstad.

Ansatte

Hege G. Ottinsen
Rådgiver jordbruk (permisjon)
40435918