Søknader om plass som gjelder fra nytt barnehageår (august) skal det søkes i perioden 1. januar - 1. mars.

Ønsker du barnehageplass i både kommunale og private barnehager til ditt barn neste barnehageår (uansett når) må det søkes til hovedopptaket innen perioden 1. januar - 1. mars. Så snart hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 

Informasjon til dere som har søkt barnehageplass i 2023, med ønsket oppstart i 2024:
Alle søknader blir nå kansellert , og dere må derfor legge inn en ny søknad etter 01.01.2024.
Dette gjelder også de som har søkt om å bytte barnehage»

Spørsmål vedrørende barnehageplass rettes til Ingrid Bjørnstad, tlf 47882644 / ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no 

Hvem har rett på plass?

De som har rett på plass: Søkere med barn som er født senest 31.12 året før det søkes om barnehageplass, bor i Løten og har søkt innen fristen for hovedopptaket (1. januar - 1. mars). 

Hvordan foregår barnehageopptaket?

Vi har flere opptaksrunder, og alle som har søkt innenfor hovedopptaket (1. januar - 1. mars) vil få et svar innen utgangen av mai. De første svarene blir sendt ut i løpet av mars. 

Foresatte får da beskjed på mail og bekrefter at de tar plassen. Om du får tilbud om 2. valget eller lavere, har du også mulighet til å stå på venteliste til 1. valget. Takk ja til plassen du får tildelt, og kryss av for at du fortsatt vil stå på venteliste. 

Søknadsportal

Alle som ikke har barnehageplass i dag, må huske å søke plass for neste barnehageår innenfor perioden 1. januar - 1. mars.

Løten kommune benytter opptaksprogrammet og søknadsportalen, Visma Flyt Barnehage. I søkeportalen kan du både søke om ny plass, endre type plass og si opp barnehageplassen til ditt barn. 

  • Oppgi flere alternativer på søknaden, da enkelte barnehager har få ledige plasser
  • Oppgi epostadresse i søkeportalen. Den bruker vi til å sende deg tilbud om barnehageplass
  • Når du har fått tilbud må du logge deg inn via ID porten for å svare på om dere tar plassen
  • Har du allerede sendt inn søknad, men ikke fått barnehageplass? Legg inn en ny søknad, og ikke bare oppdaterer den gamle.

Søk om barnehageplass her 

Skal du sende vedlegg eller tilleggsdokumentasjon?

Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon skal lastes opp i søknaden din i barnehagesystemet. Sørg for å ha vedlegg tilgjengelig digitalt før du søker. Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.

Andre spørsmål

Hva koster en barnehageplass? Se prisene her: 

Hvilke barnehager finnes i Løten?

Hvilke bestemmelser gjelder i barnehagene?