Frist for å søke om barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars


Ønsker du barnehageplass til ditt barn neste barnehageår (uansett når) må det søkes til hovedopptaket innen denne datoen. Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 


Hvem har rett på plass?

De som har rett på plass: Søkere med barn som er født senest 31.12 året før det søkes om barnehageplass, bor i Løten og har søkt innen fristen for hovedopptaket (1.mars). 


Hvordan foregår barnehageopptaket?

Vi har flere opptaksrunder, og alle som har søkt hovedopptaket (innen 1. mars) vil få et svar innen utgangen av mai. De første svarene blir sendt ut i løpet av mars. 

Foresatte får da beskjed på mail og bekrefter at de tar plassen. Om du får tilbud om 2. valget eller lavere, har du også mulighet til å stå på venteliste til 1. valget. Takk ja til plassen du får tildelt, og kryss av for at du fortsatt vil stå på venteliste. 


Søknadsportal

Alle som ikke har barnehageplass i dag, må søke for neste barnehageår innen fristen 1. mars.

Løten kommune benytter opptaksprogrammet og søknadsportalen, Visma Flyt Barnehage. I søkeportalen kan du både søke om ny plass, endre type plass og si opp barnehageplassen til ditt barn. 

Søk om plass her 

Skal du sende vedlegg eller tilleggsdokumentasjon?

Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon skal lastes opp i søknaden din i barnehagesystemet. Sørg for å ha vedlegg tilgjengelig digitalt før du søker. Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.


Har du spørsmål om opptak?

Kontakt opptaksansvarlig:
Ingrid Bjørnstad, Ingrid.Bjornstad@edu.loten.kommune.no, tlf. 902 29 813 / 62 56 42 67.


Andre spørsmål:

Hva koster en barnehageplass? Se prisene her: Betalingssatser for barnehageplass
Hvilke barnehager finnes i Løten? Se Barnehager i Løten
Hvilke bestemmelser gjelder i barnehagene? Disse finner du i Vedtekter for kommunale barnehager Løten kommune