Løten kommune tilbyr SFO ved alle barneskolene. Opptak til skolefritidsordningen i Løten kommune skjer gjennom hele året.

  • Elever fra 1. til 4. trinn må melde seg på til opptak fortrinnsvis innen 1. mai hvert år, men opptak kan også skje i løpet av skoleåret ved behov.
  • Elever fra 5. til 7. årstrinn kan få plass i skolefritidsordningen etter søknad, og særskilte regler gjelder for opptak av denne gruppen.
  • SFO tilbyr leksehjelp. Nærmere informasjon om dette gis ut fra den aktuelle skolen hvert år.

Slik søker du om plass på SFO

Gjennom Foresattportalen både søker du og svarer på opptaket og tilbudt plass. Du kan også endre søknaden.  Alle må i søknaden oppgi en e-post adresse da tilbudet om SFO-plass blir sendt ut på e-post. Foreldre logger seg inn via ID porten for å svare på om de tar plassen.

Slik gjør du det: 
  • Gå inn i portalen og velg «Søk SFO-plass»
  • Velg den SFO du ønsker å søke om plass i
  • Trykk deretter på send søknad

Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha epost, mobilnummer og fødselsnummer/ D-nummer.

Søk om SFO-plass her

Innlogging når du skal følge opp din søknad:
Du må logge deg inn når/om du skal endre, følge saksgangen, svare på tilbudt plass, si opp plass eller endre plass.
Vi bruker ID-porten hvor du kan velge blant disse elektroniske ID: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.

Oppsigelse av SFO-plass

Dersom foresatte ønsker å si opp plassen, må plassen sies opp skriftlig til SFO- leder med 1 –en- måneds varsel gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse innlevert etter 1. april, må det betales for plassen ut juli.
Ubenyttet plass og plass som ikke er skriftlig oppsagt, må betales for.

Hva koster en SFO-plass?

Vi gjør oppmerksom på at fra skoleåret 2024/2025 får 1. , 2. og 3. klassinger 12 timer gratis SFO. Du finner alle prisene her:

Se priser for SFO-plass her
 

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av SFO-plass for elever på 1. - 4. trinn. Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Søk redusert betaling her

Om å søke

Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO. Har du har flere barn i SFO, sender du bare én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Redusert foreldrebetaling gjelder da fra og med måneden etter. Du får ikke igjen penger fra måneder du allerede har betalt for.

Du må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av skoleåret, kan du sende ny søknad.

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere husstandens økonomi og må legge ved følgende i søknaden din:

  • Kopi av siste skattemelding/selvangivelse. Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din.
  • Dokumentasjon på inntekt: Lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner. Dokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel.
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.
  • For søknader som gjelder for elever på 5. -7. trinn må særskilte behov dokumenteres og legges ved søknaden.

 

Vedtekter

Se vedtekter for SFO i Løten kommune her

Kvalitetsplan for SFO i Løten kommune

Se kvalitetsplanen vår her (PDF, 1MB)

Årsplan for SFO

Årsplan for Løten SFO 2022 - 2023 (PDF, 13MB)