Det er flere måter du kan påvirke på:

Gi innspill til planer som ligger på høring

Finn planen eller saken som ligger til høring, og si din mening. Det er opplyst i hver sak hvordan du skal sende innspill. Noen ganger er det til postmottak og andre ganger er det direkte i planarkivet som heter Arealplan.no.

Folkets spørretime

Benytt anledningen til å stille spørsmål til Ordfører i folkets spørretime. Alle kommunestyremøter i Løten starter med folkets spørretime, om det har kommet inn spørsmål.

Før kommunestyremøter gis inntil 30 min. offentlig spørretid. Dette gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentligheten/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.

Innbyggerforslag

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. I kommunelovens §12 kan du lese mer om dette: