Søk om kommunal bolig

Søknadsskjema bolig (PDF, 82KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om kriteriene

Det er utarbeidet kriterier for tildeling av kommunal bolig (se under). Disse dreier seg om forhold som går på økonomi, alder, funksjonsnedsettelse eller psykososiale utfordringer. Kommunal bolig skal ses på som en overgangsbolig. Boligen skal brukes sammen med andre tiltak som et ledd på vegen mot å leie privat eller kjøpe egen bolig.

Personer som faller inne under kriteriene har ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand mulighet til å skaffe seg egnet bolig.

Se mer i kriteriene for tildeling her:
 

Tildelingskriterier (PDF, 142KB)

Om boligene

De kommunale boligene har ulik standard, størrelse og beliggenhet.

Se priser for de kommunale boligene her