Betaling av kommunale avgifter

Kommunale avgifter betales 3, 6 eller 12 ganger per år med forfall 30. hver måned. 12 ganger per år legges til grunn og ønske om 3 eller 6 ganger per år avtales med kommunen. Ordningen gjelder privatpersoner og næringsliv.
 
Hver faktura kommer etter den 10. i hver måned. Forfallsdato er den 30. i hver måned. Hver faktura du får er dermed lik, men i januar kommer den årlige avregningen på vannforbruket i tillegg.  Denne kan dermed blir høyere eller lavere, avhengig av om du brukte mer eller mindre vann enn det som ble estimert og betalt året før. Årets første faktura er derfor ikke lik de resterende 11 fakturaene i året, på grunn av avregning på vannforbruket som kommer sammen med kommunale avgifter i januar. 

Betaling for barnehage- og SFO kommer i egen faktura hver måned. Men her er det betaling for 11 måneder i året, og man betaler for halv måned i juli og halv måned i august.

Se fakturaer og annen informasjon

Vi minner om at på Min side kan du se dine fakturaer og annen informasjon knyttet til eiendom og ditt forhold til kommunen.

Min side - Innbyggerens side

Se hvordan faktura betales

Se prisene på kommunale avgifter

Se prisene ved å klikke på linken til den enkelte tjenesten:

Priser på vann og avløp

Priser på feiing og tilsyn

Eiendomsskatt - hva skal du betale?

Priser på renovasjon (søppeltømming)

Septikrenovasjon (privat avløp)

Har du spørsmål om din faktura?

Se kontaktinfo for de forskjellige tjenestene her:

Søppeltømming v/Sirkula IKS

62 54 37 00
post@sirkula.no

Feiing og branntilsyn v/Hedmarken Brannvesen

 400 07 999
 postmottak@hedmarken-brannvesen.no

Eiendomsskatt

 470 38 028
 eiendomsskatt@loten.kommune.no

Vann og kloakk

 415 25 284
 post@loten.kommune.no

Private avløpsanlegg og tømming av tanker

415 25 284
 post@loten.kommune.no

Betaling av fakturaen

Har du spørsmål om betalingsutsettelse, purring eller liknende?
 456 33 546
 ki@loten.kommune.no