Koronavaksine

Se informasjon om koronavaksine her

 

Barnevaksinasjon

Løten kommune tilbyr barnevaksinasjonsprogrammet til barn og ungdom.

Til barn gis det via:

Helsestasjonstjenesten 0-5 år 

Til skolebarn og ungdom gis det via:

Skolehelsetjenesten

 

Reisevaksine

Vaksinering i tilknytning til reiser skjer ved smittevernkontoret i Hamar rådhus.
Se mer om reisevaksinering her (FHI).

Bestill reisevaksinering her

 

Influensavaksine

Begge legesentrene i Løten tilbyr årlig influensavaksinering. Dette skjer rundt uke 42. Følg med på nærmere informasjon om dette på legenes nettsider og annonser. 
Se mer om influensavaksine og målgrupper her (FHI)

Legesentrene i Løten