Barnevaksinasjon

Løten kommune tilbyr barnevaksinasjonsprogrammet til barn og ungdom.

Til barn gis det via:

Helsestasjonstjenesten 0-5 år 

Til skolebarn og ungdom gis det via:

Skolehelsetjenesten

Reisevaksine

Vaksinering i tilknytning til reiser skjer ved smittevernkontoret i Hamar rådhus.
Se mer om reisevaksinering her (FHI).

Bestill reisevaksinering her

Influensavaksine

Begge legesentrene i Løten tilbyr årlig influensavaksinering. Dette skjer rundt uke 42. Følg med på nærmere informasjon om dette på legenes nettsider og annonser. 
Se mer om influensavaksine og målgrupper her (FHI)

Legesentrene i Løten

Vaksine mot lungebetennelse 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer over 65 år tar vaksine mot lungebetennelse (pneumokokksykdom) hvert 5. år. Antistoffmåling før revaksinasjon er ikke nødvendig.

I tillegg anbefales vaksinen til personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret, og ved flere sykdommer som gir økt risiko for lungebetennelse (pneumokokksykdom). 

Tuberkulosekontroll

Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge, er kontrollen obligatorisk. Dette gjelder også hvis du jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder og hvis du har jobbet i helsevesenet i disse landene.

Les mer om tuberkulosekontroll