Se oversikt over næringsarealer i Løten og Hamarregionen i denne kartløsningen. 

Finn næringstomtene i kartet her

Attraktive næringsområder i sentralt knutepunkt. Velkommen til å etablere deg! 

  • 40 minutter fra Gardermoen
  • 4-felts motorvei
  • Dobbeltspor jernbane
  • 300.000 mennesker i jobbavstand

Elvebakken

I Løten sentrum er Elvebakken næringsområde utbygd med tjenesteytende næringer samt noe produksjon.

Ånestad 

Næringstomter med direkte tilgang fra Riksveg 3 med ferdig opparbeidet firefelts veg og toplanskryss. Deler av området er ferdig regulert og tomter er opparbeidet med veg, vann/avløp og strøm til tomtegrensene. Øvrige arealer er avklart for næringsformål i kommuneplan.

Heggvin

Regulerer nå i underkant av 800 dekar til i hovedsak kraftkrevende industri i samarbeid med Hamar kommune. God infrastruktur med kort vei til Riksveg 3 og Riksveg 25.

Se film fra Ånestad-området her: