Vielsen gjennomføres i kommunestyresalen på Tingberg, og det er ordfører eller varaordfører som utfører vielsen. Rådhuset ligger i Kildevegen 1, 2340 Løten.

Tidspunkter

Tidspunkter for vigsler er den 1. og 3. fredagen i måneden mellom kl 11:00 - 14:00.

Hva koster det?

Betalingssatser for vigsler i Løten:

  • Vigsler for brudefolk bosatt i kommunen: Kr. 0,-
  • Vigsler for brudefolk bosatt utenfor kommunen: Kr. 2 000,-
  • Vigsler til andre tidspunkter og steder enn fastsatt som standard, belastes etter medgått tid (timepris er 1,2 promille av brutto årslønn).

Vigsler er gratis dersom en i brudeparet er bosatt i Løten kommune eller begge er bosatt i utlandet og oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.
 
Det åpnes for vigsler på andre tidspunkter og steder enn nevnt ovenfor og for brudepar bosatt utenfor kommunen, men da kreves et honorar for å dekke kommunens merkostnader. Kommunen har rett til å kunne avslå forespørsler etter dette punkt. Frist for å melde inn ønske om vigsel på annet tidspunkt enn nevnt ovenfor er to måneder før. 
 
Se også informasjon om hvem som kan gifte seg:

Se Ekteskapsloven om hvem som kan gifte seg her


Slik går du fram for å vie deg:

1. Først må du bestille prøvingsattest

Det bestiller du fra Skatteetaten (se link under). Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest, denne er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til dette må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor, tlf. 800 800 00.

Bestill prøvingsattest fra Skatteetaten her

2. Sende attesten til Servicekontoret 

Mottatt prøvingsattest sendes til Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten eller leveres i servicekontoret i rådhuset, Kildevegen 1, 2340 Løten. Vi må motta den originale prøvingsattesten senest 14 dager før vielsen. Skal du sende den digital til Løten kommune selv, bruk sikker e-post til oss.

Attesten kan også sendes direkte fra Skatteetaten om dere oppgir vigslers adresse (Postboks 113, 2341 Løten).

Se informasjon fra Skatteetaten her
 

3. Bestill vielse i Løten

Frist: minimum 14. dager før ønsket tidspunkt. 
For vigsler i perioden 1.juli til 30. august er fristen 1.mai.

Her bestiller du vielse i Løten:

1Brud / Brudgom

2Brud / Brudgom

3Tidspunkt