Du må søke om skjenkebevilling dersom:

  • du leier lokale, tar betalt for alkohol eller om lokalet kun har serveringsbevilling
  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangement i firma
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i et lokale uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrensa område

Hvilke krav må oppfylles?

  • Bevillingssøker må ha fylt 20 år.
  • En person skal stå som ansvarlig for skjenkinga. Skjenkeansvarlig må ha fylt 20 år.

Hvordan søke?

Last først ned søknadsskjema, fyll inn og mellomlagre det. Send det inn via eDialog (sikker innsending) eller til: Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten
Last ned søknadskjema (PDF, 1MB)  Send inn søknadsskjema (eDialog)

Ansvarlig vertskap

Vi anbefaler alle som skal skjenke om å ta e-læringskurset Ansvarlig vertskap, spesielt ved større arrangement. Kurset vil gi kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering som kan være nyttig for den som skal skjenke.

Informasjon e-læringskurset Ansvarlig vertskap

Lukket arrangement - ambulerende skjenkebevilling

Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert og ha gitt sin påmelding før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående.

Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at deltakerne skriver seg på en liste eller kjøper billett. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, etter at arrangementet i innbydelsen eller i en annonse er betegnet som "sluttet selskap". Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

I tvilstilfeller avgjør kommunen etter skjønn om et selskap kan betegnes som ”sluttet selskap” i alkohollovens forstand.

Åpent arrangement – en enkelt, bestemt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med en enkelt, bestemt anledning, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Slik bevilling kan gis til arrangementer som f.eks. festivaler og konserter, og kan ha en varighet på 1 - 4 dager.

Gjør så presist som mulig rede for hva slags arrangement som skal arrangeres og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført. Dersom arrangementet skal holdes utendørs skal det legges ved grunneiers tillatelse, tegning/skisse over arrangementsområdet og hvordan området er tenkt avgrenset.

Gebyr

Gebyret som står gebyrregulativet for salgs og skjenkebevilling (se nedenfor) er pr. arrangement, og skal i følge forskrift dekke kommunens kostnader til saksbehandling og kontroll. Med bakgrunn i dette kreves det derfor at gebyret betales, uavhengig av om arrangementet faktisk avholdes eller ikke. Hvis søknaden avslås, blir du ikke ilagt gebyr.