Dette er de ulike ordningene for ungdom:

  • UngInn - gode rabatter på kulturopplevelser
  • Regionale ungdomssatsninger - gode fritidstilbud på tvers av kommunegrenser
  • UKM - Ung Kultur Møtes
  • Trygt hjem - taxi-ordning for ungdom mellom 15 og 21 år
  • UFT - Ungdommens fylkesting
  • Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom
  • Tannbehandling for ungdom - gratis eller 75% rabatt på offentlig tannklinikk
  • Skoleskyss - husk å søke om skoleskyss hvert år på videregående
  • Videregående opplæring - opplæring i skole og bedrift

Her finner du UngInnlandet