Løten Ungdomsråd deler ut til barn- og ungdomsformål i Løten. Søknadsfristen for våren 2024 er den 25. april.

Hvert år har Løten Ungdomsråd 20.000 kroner til å dele ut til skoler, personer, organisasjoner eller grupper som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten.

Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen. Alle gode formål, aktiviteter eller utstyr som barn og unge delta i og ha nytte av vil bli prioritert

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 25. april 2024.

Søknaden behandles og tildeling skjer i Løten ungdomsråd sitt møte den 25. april. 

Her kan du laste ned vårt søknadsskjema:

NB: Budsjett og handlingsplan må vedlegges.

Utfylt søknadsskjema sendes til: 
Løten Ungdomsråd v/sekretær Mona M Nygaard, Postboks 113, 2341 Løten eller på e-post: post@loten.kommune.no

Eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere

 • Utendørs bordtennisbord ved Hedmarken Friskole
 • Musikkutstyr på Ådalsbruk skole
 • Skolemiljøutvalget på LUS
 • Svømmeutstyr på Jønsrud
 • Innkjøp av instrumenter Løten skolekorps
 • Skrivekurs Løten kulturskole
 • Midler til sikringskurs for instruktører i Løten turn
 • Barnas turlag
 • Løiten Jeger og Fiskeforening – Ungdom- & Fiskegruppa til prosjekter og aktiviteter
 • Teatergruppe

Kriterier for tildeling av Løten ungdomsråd-midler

Vedtatt i møte i BUK 23.04.14

 1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten kan søke om Barne- og Ungdomsmidler. Flere kan gå sammen om en søknad. Søknaden sendes til Løten ungdomsråd.
 2. Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge i kommunen.
 3. Det må foreligge budsjett og handlingsplan for prosjektet det søkes penger til. Det bør informeres i søknaden om prosjektet vil kunne gjennomføres med bare deler av summen det søkes om. I disse tilfellene (og ved andre anledninger), kan Løten ungdomsråd velge og tildele bare deler av summen det søkes om.
 4. Løten ungdomsråd kan velge å sette til side midler som da vil gå inn i neste års tildeling, hvis det ikke foreligger søknader som oppfyller kravene eller hvis ingen av søknadene er aktuelle å tildele midler.
 5. Søknadsfristen blir annonsert på Løten kommunes hjemmesider og i Løtenavisa hvert semester.