I Norge er oppdragelse og omsorg for barn først og fremst foreldre eller foresattes ansvar. Noen ganger kan man imidlertid trenge hjelp med barna. Foreldre kan ha behov for hjelp i korte eller lengre perioder fordi de selv har havnet i en vanskelig livssituasjon, og ikke greier å gi barna den omsorg og trygghet det har behov for. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe til.

Hva kan vi hjelpe til med?

 • Du kan få noen å snakke med og råd om oppdragelse, barns fritid og oppvekst.
 • Vi kan gi råd om eller henvise til annen hjelp: Helsestasjonen, Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, Barne- og ungdomspsykiatrien eller familievernkontoret.
 • Vi kan veilede deg om foreldrerollen, vi har miljøterapeut og psykolog hos oss. I tillegg bruker vi foreldreveiledningskurset ”De Utrolige Årene” og vi har en fast representant i sped- og småbarnsteamet.
 • Vi kan innvilge kortere eller lengre avlastningsopphold etter lov om Barneverntjenester.

Hva er vi opptatt av?

 • Det er et grunnleggende prinsipp at barnets beste skal veie tyngst.
 • Samarbeidet med foreldre er viktig for å styrke foreldrenes omsorgsevne
 • Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv
 • Å kunne gi laveste effektive hjelpetiltak, i rett tid
 • Åpenhet overfor foreldrene
 • Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt

Er du bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for hvordan et barn har det, og vil melde fra til barnevernet, kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kontorets arbeidstid. Utenom barneverntjenestens arbeidstid kan du ta kontakt med Barnevernvakta. Se kontaktinfo på venstre side. 

Meld fra til barnevernet

Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell. Er du ansatt i skole eller helsevesen har du meldeplikt til barnevernet i tilfeller som nevnt her. 

 • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Når du er bekymret for at foreldre har rusproblemer
 • Når du er bekymret for at foreldre har psykiske problemer
 • Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • Når du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din


Du kan også fylle ut skjema og sende til oss:

Er du privatperson? Fyll ut dette skjema:

Fyll ut bekymringsmelding (DOCX, 19KB)

Er du offentlig ansatt? Fyll ut dette skjema:

Fyll ut bekymringsmelding som offentlig ansatt (DOCX, 18KB)


Hvordan følger vi opp henvendelsen din?

 • Du får anledning til å snakke med en av oss i barneverntjenesten.
 • Du får en generell informasjon om hvordan barnevernet behandler henvendelsene de får
 • Barneverntjenesten undersøker så raskt som mulig, og senest innen 3 måneder om videre hjelp skal eller kan gis
 • Barneverntjenesten tar ansvaret for videre oppfølging og avklaring.