Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Hjemmeboende innbyggere med stort pleie- og omsorgsbehov kan få et opphold i institusjon i en tidsbegrenset periode slik at omsorgsyter som har ansvar for den daglige omsorgen får avlastning.

Hvem kan få avlastning? 

  • De som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er helt eller delvis avhengig av praktisk eller personlig hjelp fra familiemedlemmer for å klare daglige gjøremål
  • Personer med stort omsorgsbehov og der familiemedlemmer trenger avlastning for særlig tyngende omsorgsarbeid


Hva koster tjenesten?

Tilbudet er gratis.