Hva?

En planlagt forhåndssamtale innebærer at pasient og/eller pårørende inviteres til å snakke om pasientens nære fremtid, fremtidig helsehjelp og livets sluttfase.

En forhåndssamtaler vil kunne fremme pasientens medbestemmelse og autonomi, skape tillit mellom pasient og helsepersonell, samt gi helsepersonell et godt grunnlag for beslutninger og gode prosesser videre.

En forhåndssamtale er en samtale om hva som er viktig for deg nå og i fremtiden. Dette er er frivillig tilbud om samtaler som skal bidra til at helsepersonell blir bedre kjent med deg, dine ønsker og verdier.

For hvem?

For deg som ønsker å samtale om hva som er viktig for deg nå og i fremtiden med fokus på omsorg og behandling. Du kan gjerne ha med deg dine pårørende.

Eldre, eller pasienter uavhengig av alder, som lever med alvorlige livsbegrensende diagnoser. Spesielt relevant for pasienter med alvorlig forverring av helsetilstanden og de som står i fare for å miste samtykkekompetanse.

Du kan selv be om en forhåndssamtale: 
Ønsker kan endres og derfor er det ofte aktuelt med flere samtaler. Hvis du kommer i en situasjon der du ikke lenger kan formidle dine tanker er det viktig at vi kjenner til dine ønsker. Forhåndssamtaler gir deg mulighet til å medvirke ved beslutninger mens du fortsatt kan. Kontakt oss på 62 56 41 01.

Med hvem?

Forhåndssamtaler gjennomføres med helsepersonell som kjenner deg.

Hvorfor?

Forhåndssamtaler er en anledning hvor du, på forhånd, an dele dine tanker og ønsker hvis du skulle bli akutt eller alvorlig syk. 

Det er spesielt viktig at pasienter som opplever forverring av sin helsetilstand, og pasienter som står i fare for å miste sin samtykkekompetanse, får tilbud om Forhåndssamtale, i tillegg til alle andre pasienter som ønsker det.