Søk på tjenesten her:

For barn og unge opp til 18 år:

Søknadsskjema (DOC, 36KB)

Ta også gjerne kontakt direkte med fysioterapeuter for barn og unge, eller via helsestasjonen på tlf. 62 56 41 60.

Søknaden sendes til Helse og familietjenesten, Stasjonsvegen, Postboks 113 ,2340 Løten.

For personer over 18 år:

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Tjenesten gis av kommunale fysioterapeuter. Den innebærer helsefremmende og forebyggende arbeid, kartlegging, behandling og trening.

Tiltakene kan gis individuelt eller i gruppe. Det gis også veiledning og undervisning. Målsetting med tjenesten er: 

  • Ivareta og forsterke muligheter for å leve et fysisk aktivt liv
  • Personer med behov for rehabilitering eller habilitering, får utnyttet sitt potensiale
  • Personer med alvorlig sykdom, smertetilstand og/ eller funksjonsnedsettelser får bedret livskvalitet.


Hvem kan få tjenesten?

  • Barn og voksne som står i fare for å få redusert funksjonsevne og/ eller livskvalitet.
  • Alle barn og voksne som trenger rehabilitering og habilitering.


Ved vurdering av søkeren vektlegges

  • Personer med behov for fysioterapitjeneste hvor det ikke er hensiktsmessig å bruke fysikalsk institutt


Hva koster tjenesten? 

Tjenesten er gratis.