Søk om tjenesten

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om bofelleskap

Løten kommune har to bofellesskap, Lykkebo og Svingen. Bofellesskapene er et boligtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan bo i egen bolig, selv  med tilrettelegging og utbedring av hjemmeforhold. I bofellesskap kan disse oppleve et selvstendig liv i egen bolig på egne premisser. Boligene er spesielt for mennesker med psykisk utviklingshemming som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud. Tjenesten skal sikre at den enkelte får mulighet til å bo selvstendig.

Et hjem for utvikling


Svingen bofellesskap

Svingen har fokus på at det skal være et godt sted å bo med beboer i fokus. Vi legger vekt på ro, trygghet og omsorg i en positiv atmosfære. Bofellesskapet har god kompetanse på sammensatte diagnoser.

Bofellesskapet ligger i Sykehusvegen 12 og består av 8 separate leiligheter med to adskilte fellesareal med stue og kjøkken. Leilighetene inneholder: Stue, kjøkken, soverom, bad, innebod og utebod. Boligen har stort uteareal med plen og hver leilighet har sin egen uteplass. Bofellesskapet har døgnbemanning med våkne nattevakter. Boligen er tilknyttet vaktmester.

Lykkebo bofellesskap

Lykkebo er en bolig for unge voksne hvor målsetninger er at det skal være et godt sted å bo. Fokus er aktivitet og utvikling i samsvar med hver og ens egne mål og ressurser. Bofellesskapet ligger i Sykehusvegen 2 og består av 6 separate leiligheter med egne innganger koblet sammen i en tøffelgang. Boligen ble pusset opp i 2011 og fremstår som lys og moderne. Det er et stort fellesareal i midten av leilighetene med stue, spisestue/kjøkken og eget personalkontor. Leilighetene er store og romslige med stue/kjøkken, soverom og bad. Hver leilighet har eget uteareal, samt tilgang til fellesareal ute via fellesstuen.

Beliggenhet

Begge bofellesskapene ligger i hyggelige og rolige omgivelser i nærheten til Løten Helsetun. Det er gode muligheter for både gå- og sykkelturer i området og gangavstand til Løten sentrum.

Bo i egen bolig

De som bor i leilighetene inngår leieavtale med Løten kommune og betaler egen husleie. Beboerne er selv ansvarlig for sin egen husholdning. Hver beboer er tilknyttet et fagteam med miljøterapeut som faglig ansvarlig for å bistå at hver og en får bistand ut i fra egne mål og ressurser. 

Hvem kan få tjenesten?

Bofellesskap tilbys mennesker med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Se husleiepris på bofellesskap her: