Betaling av kommunale avgifter

Kommunale avgifter betales 3, 6 eller 12 ganger per år med forfall 30. hver måned. 12 ganger per år legges til grunn og ønske om 3 eller 6 ganger per år avtales med kommunen. Ordningen gjelder privatpersoner og næringsliv. Ønsker du å endre antall fakturaer på kommunale avgifter så tak kontakt med Servicekontoret i kommunen.
 
Hver faktura kommer etter den 10. i hver måned. Forfallsdato er den 30. i hver måned. Hver faktura du får er dermed lik, men i januar kommer den årlige avregningen på vannforbruket i tillegg.  Denne kan dermed blir høyere eller lavere, avhengig av om du brukte mer eller mindre vann enn det som ble estimert og betalt året før. Årets første faktura er derfor ikke lik de resterende 11 fakturaene i året, på grunn av avregning på vannforbruket som kommer sammen med kommunale avgifter i januar. 

Betaling for barnehage- og SFO kommer i egen faktura hver måned. Her er det betaling for 11 måneder i året, og man betaler for halv måned i juli og halv måned i august.

Se fakturaer og annen informasjon

Vi minner om at på Min side kan du se dine fakturaer og annen informasjon knyttet til eiendom og ditt forhold til kommunen.

Min Side - innloggingsknapp

Hvordan betales fakturaer fra kommunen?

Forklaring til fakturaen

For vann og avløp betaler du et forskuddsbeløp hver termin. Beløpet er beregnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor.

Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset er et helt normalt årsforbruk. 

På fakturaen med forfall i januar kommer det i tillegg en avregning for bruk av vann og avløp ut fra faktisk forbruk i fjor - det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har betalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og det blir motsatt hvis du har brukt mindre vann enn det som er betalt forskudd for. Da blir beløpet lavere. Oppgjørsregningen fra fjoråret kan ikke fordeles på 12 terminer.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen.
 

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer. Har du spørsmål om feieavgift, må du kontakte Hedmarken brannvesen på tlf. 40 00 79 99 eller e-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no.

Vanlige spørsmål om fakturaen

Hvis du har valgt 12 terminer er forfallsdato den 30. i hver måned.

Du kan se alle fakturaene dine fra kommunen inne på Min Side.
 
 

På Min Side finner du informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn med mer. Her kan du også sammenligne nyeste faktura med tidligere fakturaer.

Bare en i hver husstand får fakturaen, så ser du den ikke, sjekk med den du bor sammen med

Les mer om eiendomsskatt og hvordan du kan si ifra om du mener noe er feil her.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula på tlf. 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no.

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer.

Kontakt Hedmarken brannvesen for spørsmål om feiing og tilsyn. De har tlf. 40 00 79 99 eller e-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no.

Det er ofte megler som foretar oppgjøret mellom kjøper og selger ved salg. Hvis ikke må kjøper og selger ordne dette seg imellom. Ta kontakt med megler hvis du er usikker på hvem som fordeler fakturaen ved overtakelse midt i en termin.
 
Fakturaen sendes automatisk til ny eier så snart denne er registrert på adressen.

Forskuddet du betaler er beregnet ut fra forbruket ditt i fjor. Hvis du tror du kommer til å bruke mer eller mindre vann enn du betaler forskudd for kan du gi beskjed til kommunen for å få endret forskuddsbeløpet.

Abonnementsgebyret skal dekke faste kostnader som er uavhengig av produsert vannmengde. Kommunen må ha tilbud til alle abonnenter, uansett vannforbruk. Gebyret skal dekke kommunens kostnader til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet.

Det kan vi ikke svare på før fakturaen kommer.