Søknadsfrist hvert år er 1. mai

Næringsstøtten administreres av Løten kommune i samarbeid med Hamarregionen utvikling og reiseliv, og søknadene vurderes Berte Helgestad etter kriteriene i vedtektene. 

Ta gjerne kontakt med Løtens næringskontakt for en prat om du lurer på noe rundt søknaden din:
Berte Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512, Epost: berte@hamarregionen.no
 

"§1 Formål

Løten kommune skal gjennom ordningen ”Tilskudd til næringsformål” bidra til at det i kommunen:

  • Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv
  • Skjer etablering av ny virksomhet
  • Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
  • Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
  • Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
  • Skjer en positiv sysselsettingsutvikling

Ordningen skal særlig stimulerte til entrepenørskap blant unge og kvinner.
Ordningen kan nyttes til å styrke soliditeten til allerede etablerte foretak, men dette skal likevel ikke skje dersom støtten kan virke konkurransevridende." (utdrag fra vedtektene).


Søk om støtte

Bruk søknadsskjema:


Søknadsskjema sendes til post@hamarregionen.no

Besøksadresse: Hamarregionen utvikling og reiseliv, Grønnegata 83, 2317 Hamar, Tlf: 40 02 76 83


Sluttrapport: