Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Næringsstøtte

Løten kommune har gjeninnført næringsstøtte-ordning, og har satt av kr. 200.000 til ordningen hvert år fra 2016-2019. Ordningen var også etablert for perioden 2010-2012, og det er nå funnet mulighet til å avsette midler til ordningen igjen. 

Næringsstøtten administreres av Løten kommune i samarbeid med Hamarregionen Utvikling, som vil vurdere søknadene etter kriterier som ligger i vedtektene. 
Løten kommunes kontaktperson i Hamarregionen utvikling er Siri Steinsrud.
 

"§1 Formål

Løten kommune skal gjennom ordningen ”Tilskudd til næringsformål” bidra til at det i kommunen:

  • Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv
  • Skjer etablering av ny virksomhet
  • Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
  • Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
  • Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
  • Skjer en positiv sysselsettingsutvikling

Ordningen skal særlig stimulerte til entrepenørskap blant unge og kvinner.
Ordningen kan nyttes til å styrke soliditeten til allerede etablerte foretak, men dette skal likevel ikke skje dersom støtten kan virke konkurransevridende." (utdrag fra vedtektene).

Les vedtekter for tildeling av tilskudd til næringsformål i Løten kommune her.

Søk om støtte

Søknadsskjema
Last ned søknadsskjema her (word)
Last ned søknadsskjema her (pdf)

Sluttrapport
Benytt vår mal for sluttrapport (word)
Benytt vår mal for sluttrapport (pdf)


Søknadsfrist for 2016 er 1. mai. 

Har du spørsmål?
Kontakt Siri Steinsrud i Hamarregionen utvikling. 
Tlf. 940 01 778 /siri@hamarregionen.net

Kontor i Løten på torsdager: 
Hun har kontor i rådhuset Tingberg hver torsdag, men avtal gjerne møte i forkant. 

 

Sist endret: 16.02.2016
|
|
|