Vi deler ut næringsstøtte til både kompetanseutvikling, nyskaping og investering.

Næringsstøtten administreres av Løten kommune i samarbeid med Hamarregionen utvikling og reiseliv, og søknadene vurderes Berte Helgestad etter kriteriene i vedtektene. 

Nøl ikke med å kontakte næringsrådgiver Berte Helgestad om du lurer på noe eller vil drøfte søknaden eller planene dine. Berte Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512, Epost: berte@hamarregionen.no

Søknadsfristen er 1. mai hvert år

"§1 Formål

Løten kommune skal gjennom ordningen ”Tilskudd til næringsformål” bidra til at det i kommunen:

  • Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv
  • Skjer etablering av ny virksomhet
  • Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
  • Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
  • Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
  • Skjer en positiv sysselsettingsutvikling

Ordningen skal særlig stimulerte til entrepenørskap blant unge og kvinner.
Ordningen kan nyttes til å styrke soliditeten til allerede etablerte foretak, men dette skal likevel ikke skje dersom støtten kan virke konkurransevridende." (utdrag fra vedtektene).


Søk om støtte

Bruk søknadsskjema:


Søknadsskjema sendes til post@hamarregionen.no

Besøksadresse: Hamarregionen utvikling og reiseliv, Grønnegata 83, 2317 Hamar, Tlf: 40 02 76 83


Sluttrapport:

Sveahjort er en av de lokale bedriftene som har fått støtte til utvikling gjennom denne ordningenSveahjort er en av de lokale bedriftene som har fått støtte til utvikling gjennom denne ordningen.