Planområdet omfatter et areal på 18 387 m². Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av Budor Grendesentrum – en sentrumsgate med serveringsteder, handel, møteplasser, forsamlingslokaler og fritidsleiligheter.

Du finner plandokumentene i vårt planregister Arealplaner:

Her kan du se dokumentene i saken

Planen har plan-ID 167.

Frist for å uttale seg er 1. september 2023

Har du synspunkter eller innspill til planforslaget, send det skriftlig til oss på en av følgende måter:

•    Via Arealplaner
•    Send e-post via sikker løsning her
•    Send som brev/post til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten

Har du spørsmål til planforslaget, kontakt saksbehandler:
•    Karina Alice Viddal Vestrheim, Karina.Vestrheim@loten.kommune.no