Eksempler på avklart fravær

  • Fysiologisk sykdom under 20% per semester
  • Fravær med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig