I avsluttende møte skal tilbakemelding fra barnet og/eller foreldre om hvordan de har opplevd tilbudet de har fått gjennomgås.

Instansene som har vært involvert  deltar sammen med barnet og/eller foreldre. Hensikten med en avsluttende samtale er at barnet og/eller foreldre kan beskrive sine erfaringer. Dersom barnet og/eller foreldre ønsker det, kan man tilby en oppfølgingssamtale 3-6 mnd. etter avslutning for å sikre langvarig effekt av tiltak. 

BTI-veileder

  • Nivå 3 -  Evalueringsmøte - beslutning om videre koordinert innsats