​​​​​​Ved problematisk fravær bør skolen oppfordre foresatte til å oppsøke fastlegen der hvor: 

 • Helseproblemer oppgis som årsak til skolefraværet
 • Det gis vage forklaringer, hvor helse kan være en del av problemet

 

Aspekter ved fastlegens arbeid:
 • Sykehistorie, klinisk undersøkelse og konklusjon. Eventuelt videre utredning.
 • Lage en felles forståelsesmodell for helseproblemet og fraværet. Eventuelt sette av tid til å jobbe med dette der det viser seg nødvendig.
 • Lage en avtale om evalueringstime etter utredning: Oppsummere hva vi vet og planlegge veien videre. 
 • Grundig informasjon til barnet og foreldrene: Bekrefte opplevde symptomer, og lage en forklaringsmodell med konklusjon, ufarliggjøre og normalisere der hvor det er mulig. 
 • Ved konkrete medisinske tilstander skal fastlege behandle, forklare, helst parallelt med tilbakeføring til skole.
 • Gi konkrete råd om barnet bør være hjemme eller gå på skolen ved ulike helseproblemer.
 • Avtale videre oppfølging. Eks: «Dersom barnet fortsetter å ha hodepine som gjør at hun/han er hjemme fra skolen, vil jeg at dere bestiller en ny time i neste uke».
 • Informere foreldrene om at fastlegen ønsker å være med videre dersom barnets helseproblemer vedvarer og/eller om barnet fortsetter å ha høyt skolefravær.
 • Fastlegen bør aktivt bruke sin kjennskap til familien og den tilliten rollen som fastlege gir, til å utforske psykososiale problemer i familien som utløsende/medvirkende/opprettholdende årsak til skolefravær. 
 • Fastlegen bør be om tillatelse til å snakke med skolens helsesykepleier for å bidra til samarbeid og felles forståelse av situasjonen. 
 • Fastlegen vurderer, ofte i samarbeid med helsesykepleier, om det er nødvendig med henvisning til BUP eller Barneverntjenesten.