Når barnet/ungdommen vegrer seg for å gå på skolen eller har bekymringsfullt  skolefravær, har foresatte ansvar for å:

 • Samarbeide med skolen om å få barnet/ungdommen tilbake på skolen
 • Bestille time til fastlege for vurdering av psykisk og somatisk helse

 

Anbefalinger til foreldre når barn vegrer for skolen: 

 • Oppretthold regelmessig kontakt med skolen/kontaktlærer for å melde fra om fravær, og lag avtaler om fag og tiltak
 • Foreldre/elev fører daglig registrering av tilstedeværelse
 • Følg opp at eleven utfører skolearbeid/lekser gitt av lærer, mens h*n er hjemme
 • Oppretthold vanlige legge- og morgenrutiner, inkludert forberedelser til å gå på skolen
 • Følg opp viktige/nødvendige avtaler (Lege, tannlege e.l.)
 • Tenk gjennom hva som gir barnet ditt mestringsopplevelser og positiv aktivitet. Hva kan gjøre ting vanskelig?
 • Mobiliser personer i ditt sosiale nettverk for å bidra med å få/holde eleven på skolen
 • Sett grenser for aktiviteter når barnet/ungdommen er hjemme fra skolen (stenge nett, pc, tv)
 • Oppretthold fritidsaktiviteter
 • Støtt barnet med å holde kontakt med jevnaldrende