Hvor føres fraværet?

 • Løten skolen - Visma
 • Hedmarken friskole - Schooler

Foresattes ansvar: 

 • Foreldre skal alltid sende en skriftlig fraværsmelding i Visma/schooler til kontaktlærer samme dag som fraværet finner sted. Det bør spesifiseres hvilken type fravær det er. 

Kontaktlærers hovedansvar: 

 • Skolen skal systematisk registrere alt elevfravær daglig. Kontaktlærer har hovedansvar for dette. Faglærere skal registrere fravær og informere kontaktlærer.
 • Ta kontakt med hjemmet 15 minutter etter skolestart om det ikke er gitt beskjed om fravær (det kan skje ting på skoleveien). 
 • Følg opp fraværsmeldinger fra foresatte. 
 • Ring hjem, ikke send sms. 
 • Riktig kode settes på fraværet. 
 • Ring hjemmet etter 3 fraværsdager uavhengig av årsak. 
 • Sørge for nødvendig dokumentasjon ved behov. 

Skoleleders hovedansvar: 

 • Sikre at alt fravær føres og dokumenteres i Visma/Schooler
 • Sørge for at Visma/Schooler til enhver tid er oppdatert med riktig informasjon.