Kontaktlærers ansvar: 

  • Ring hjemmet etter 3 fraværsdager uavhengig av årsak. 
  • Kontaktlærer skal oppsummere fravær ukentlig, og være særlig oppmerksom på mønster i fravær. 
  • Utløses det bekymringsfullt fravær skal rektor varsles umiddelbart, ellers rapporteres fravær kvartalsvis. 
  • Sørge for nødvendig dokumentasjon ved behov.