Ved bekymring for fravær eller skolevegring må skolen umiddelbart kartlegge fraværsmønsteret og elevens skolesituasjon ved hjelp av vedlagte sjekklister. Skoleleder tar kontakt med hjemmet ved innrapportert bekymringsfullt fravær og avklarer et fysisk møte med skolen (rektor, kontaktlærer, eventuelt miljøterapeut/sosial rådgiver), foresatte, eventuelt elev og helsesykepleier – innen en uke. 

Ved problematisk fravær bør skolen oppfordre foresatte til å oppsøke fastlegen der hvor:

  • Helseproblemer oppgis som årsak til skolefraværet. 
  • Det gis vage forklaringer, hvor helse kan være en del av problemet.

Kontaktlærers ansvar: 

  • Utløses det bekymringsfullt fravær skal rektor varsles umiddelbart, ellers rapporteres inn fravær kvartalsvis. 
  • Sørge for nødvendig dokumentasjon ved behov. 
  • Deltagelse i samarbeidsmøte

Skoleleders ansvar

  • Ta kontakt med hjemmet ved innrapportert bekymringsfullt skolefravær. Avklare fysisk møte med foresatte og eventuelt elev
  • Sørge for nødvendig dokumentasjon

 

NB! Oppmerksomhetsplikten

  • Plikt til å være oppmerksom på behov for tiltak fra barnevernet   
  • Plikt til å være oppmerksom på behov for tiltak etter helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten