Jordmor

 • Mina Vinje Jansen, tlf. 948 69 769,  e-post


Helsesykepleiere

 • Helga Arneberg, avdelingsleder, tlf. 975 06 521, e-post
 • Mona Kristiansen Larsen, tlf. 482 22 549, e-post
 • Laila Væråmoen, tlf. 911 99 912, e-post
 • Elise Furuholmen Haugstad, tlf. 954 96 455, e-post
 • Ingunn Haugsmoen, tlf. 906 69 772, e-post
 • Elin Ellingsen Brenden, e-post


Barnefysioterapeuter

 • Sigrid Sjølie, tlf. 414 78 021, e-post
 • Linn Helgesen tlf. 415 78 405, e-post


Familiekonsulent

 • Trine Lise Stenbakk, e-post
  Kontakt formidles via helsestasjonen tlf. 414 78 022.


Konsulent for barn med bistandsbehov

 • Mette Foss, tlf. 902 45 703, e-post


Psykolog

 • Karen Hafslund, e-post
  Kontakt formidles via helsestasjonen tlf. 414 78 022.


Psykologisk rådgiver

 • Emilie Kleppen, e-post
  Kontakt formidles via helsestasjonen tlf. 414 78 022.

Leger

Leger som er tilknyttet helsestasjonen:

 • Helsestasjonslege Line Boym fra Løten legesenter. Hun er også tilstede på Helsestasjon for ungdom.
 • Lege i Skolehelsetjenesten er Andrine Morken Wold fra Løten legesenter.