Kantina

Ved Løten Virke er det kantine som alle kan bruke. Der kan du spise matpakka di, eller kjøpe mat og drikke hvis du ønsker det. I kantina produseres det enkle lunsjretter laget fra bunn av. Her produseres også noen bakevarer til salg i resepsjonen.Vi er opptatt av et næringsrikt og sunt kosthold, og bruker kun sunne råvarer.
Arbeidsoppgavene (som inngår i kantinedrift) består i:

 • Matproduksjon
 • Baking
 • Påfylling i disk
 • Salg og kassebehandling
 • Renhold
 • Varemottak

Resepsjonen

I resepsjonen blir besøkende og kunder mottatt. Her blir det tatt imot tøy til vask og solgt produkter fra Form og farge, Kantina og Ved og service. I resepsjonen tilrettelegges det slik at deltakere kan ta del i oppgaver knyttet til salg og service. Her er noen av oppgavene: 

 • Telefon- beskjeder og bestillinger
 • Mottak av varer
 • Kundebehandling
 • Fakturaproduksjon
 • Administrere Løten Virke-mailen

Vaskeri

Vårt vaskeri er et moderne barrierevaskeri som tar imot vask fra private og bedrifter. Vaskeriet har duker til utleie.

Arbeidsoppgaver knyttet til vaskeritjenesten består av tøysortering, vaskeprosess, rulling, pressing, stryking og pakking av tøy.

Vaskeriet har som mål å være en trivelig arbeidsplass som yter god service.

Vedproduksjon

Det gis tilbud om sysselsetting og arbeidstrening innenfor området vedproduksjon slik som kapping, kløving og pakking av ved for salg - i små og store sekker.

Sans og samling

Tilbudet gis i et sanserom, og tilbudet gir ro, nærhet, trygghet, stress-reduksjon, velvære, glede og spenning.

Aktivitetene i basen tar utgangspunkt i sanseopplevelser. Eksempler på aktiviteter er samspill- og kommunikasjons-trening, musikk, bevegelse og avslapping. Det kan også være forskjellige typer sansestimulering. Det er lyd- og lysisolert slik at sanseinntrykk begrenses. Rommet har også ulike lyd- og lyseffekter som gir opplevelser.