For at du skal få best mulig utbytte av oppfølging hos oss er det en forutsetning at du selv er aktivt med, og bidrar i behandlingen. Vi vet at det i utfordrende perioder kan være vanskelig å finne egen motivasjon og styrke til dette, men vi vil hjelpe deg. Det er av stor betydning at du er aktivt med på å påvirke din oppfølging ved at du selv er bevisst på hva du ønsker å få ut av den. 

  • Det er også fint å kunne hente energi og støtte i eget nettverk og eventuelt utvide det hvis det er et behov. Et godt sosialt nettverk er av stor betydning for å få til varige endringer. 
  • Vi vil oppfordre deg til å søke selvhjelp via ulike «apper» og selvhjelpslitteratur. Dette er til hjelp både under og etter oppfølgingen. Se våre tips om det her
  • Vi forventer at du aktivt jobber med eventuelle utfordringer mellom timene med oss. Vi hjelper deg med å sette opp oppgaver og evaluerer de sammen med deg. 

Vi vil også presentere andre arenaer både i og utenfor kommunen du kan oppsøke for å oppleve meningsfull aktivitet, fellesskap og mestring. Det er et viktig supplement til oppfølgingen. 

Vi tenker at et godt samarbeid med aktiv medvirkning fra deg er en forutsetning for å oppleve mestring og varig positiv endring.