Tuberkuloseundersøkelsen består av lungerøntgen og noen ganger blodprøve i tillegg. 

For arbeidsinnvandrere skal dette gjennomføres snarest mulig, og helst innen 4 uker etter innreise. Politiet skal informere kommunen om hvilke personer dette gjelder, men slik melding kan komme sent på grunn av ventetid på time hos politiet. 

- Meld fra om behov for undersøkelse

Arbeidsgivere, som tar inn arbeidskraft fra disse landene, anbefales derfor å kontakte Smittevernkontoret/helsestasjonen i egen kommune for å melde fra om behov for undersøkelse, slik at dette kan gjennomføres tidlig. 

Se kontaktinfo til kommunen din i bunnen av nettsiden.

Ved kortvarige opphold

Arbeidsinnvandrere med kortvarig opphold på mindre enn 3 måneder (for eksempel sesongarbeidere), er også anbefalt å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse med røntgen ved første gangs opphold, dersom de kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose (jf. smittevernveilederen FHI). 

For disse er undersøkelse altså ikke pliktig, men en anbefaling. 

Formålet med undersøkelsen

Formålet er å fange opp personer med smittsom lungetuberkulose. Disse vil ikke fanges opp, med mindre arbeidsgiver eller personen selv tar direkte kontakt med kommunen. 

Det viktigste er å sikre at personer med symptomer, som kan gi mistanke om tuberkulose, blir undersøkt med røntgenbilde av lungene. Typiske symptomer er hoste mer enn 2-3 uker, vekttap og feber.

Hvis personene kommer tilbake hvert år, kan undersøkelsen begrenses til nytt røntgenbilde i de tilfellene der personene har symptomer, som kan gi mistanke om tuberkulose.