Før saken ble tatt opp til politisk behandling ble innbyggerne spurt om sin mening. Hele 89% ønsket at toget skulle gå i sentrum. Kommunestyret har nå bestemt at dette blir gjeldende fra og med årets feiring.

kart over 17.maitog-rute

Vil revidere retningslinjene etter årets feiring

17.mai-komiteen skal planlegge årets nasjonaldagsfeiring. De tar med seg alle innspillene som kom inn da befolkningen ble spurt om sin mening før jul. Etter å ha gjennomført årets feiring vil så retningslinjene for 17.mai-feiring i Løten bli tatt opp til revidering. 

glade barn i 17.mai-tog
Foto: Marius Græsby