Aina har lang erfaring fra lederstillinger i skole og barnehage. Hun er i dag kommunalsjef for skole i Rauma kommune, en stilling hun har hatt siden 2018. Hun har tidligere vært enhetsleder for grunnskolen i Ørskog kommune og leder for et oppvekstsenter i Sør-Fron kommune (rektor for en 1 til 7-skole og leder for barnehage). Hun avslutter i disse dager en Master i ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet med innretning mot innovasjon og bærekraft.

- Vi er glade for å få Aina som leder i Løten kommune. Med sin kompetanse og brede erfaringsbakgrunn vil hun være en sentral kraft i det kontinuerlige kvalitets- og utviklingsarbeidet i Løten-skolen. Sammen med våre dyktige ledere og medarbeidere i barnehage, skole, barn, ungdom og familie er jeg trygg på at vi bygger framtidens oppvekst og et helhetlig lag rundt og barn og unge i Løten, sier kommunedirektør Frank Hauge. 

Aina Øyen Henden tiltrer stillingen 2. april.