Regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) markerer en betydelig satsing på Forsvaret. Regjeringen prioriterer å få det Forsvaret vi har til å virke, og styrker den nasjonale egenevnen i alle domener. LTP ble lagt frem 5.april. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram kommer for å fortelle om langtidsplanen og alle oppmøtte har mulighet til å komme med spørsmål direkte til ministeren.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram forteller om langtidsplanen for forsvaret som nylig er lagt frem og alle oppmøtte har mulighet til å stille direkte spørsmål. 

Områdesjef HV05 Bjørn Kåre Forbord vil kort orientere. 

Denne langtidsplanen prioriterer en kraftfull og varig satsing på forsvar, sikkerhet og beredskap for å kunne møte det alvorlige sikkerhetspolitiske utfordringsbildet Norge og våre allierte står overfor. Dette gir samtidig behov for et markant økonomisk løft. 

Velkommen!