Løten kommune har fått tilbud fra Innlandet fylkeskommune om å sette opp en Dagsturhytte.

«Gjennom prosjektet ønsker fylkeskommunen å fremme nærfriluftslivet og folkehelse ved å skape nye møteplasser i lokalmiljøet. Fylkeskommunen håper på at dagsturhyttene skaper engasjement lokalt, treffer nye brukere og får flere ut på tur.»

Kommunen har takket ja til dette tilbudet. Det er søkt og innvilget spillemidler og det er satt av kommunale midler til oppføring av hytta og evt. et nytt toalettanlegg. 

Les om Dagstyrhytta hos Innlandet fylkeskommune her

Les om Dagsturhytta på Facebook her

I Kulturplanen i Løten 2022-2030 sine prioriterte tiltak innen uorganisert aktivitet står det: 

  • Etablering av Dagsturhytta. Dette er politisk vedtatt.   
  • Fortsatt utvikling av stier i Løten. Spesielt i området rundt Klevfos og Rokosjøen, tilknyttet ny dagsturhytte. Vil skje i samarbeid med HHT.  
  • Fortsatt utvikling av Haverbekkvika og ev. andre badeplasser ved Rokosjøen.  

Det er vedtatt at Løten kommune ønsker å sette opp en Dagsturhytte på Haverbekkvika (i samarbeid med Løiten Almenning som er grunneier).  

Vi ønsker nå å høre bygdas innbyggere sine tanker og ideer for å få innspill til det videre arbeidet. 

Vi inviterer derfor til åpent møte der alle som har interesse av denne saken, kan delta. 

Agenda 

  • Kort presentasjon av Dagsturhytteprosjektet, hensikt, hva Løten kommune har gått inn for og plassering. 
  • Hva kan Dagsturhytta i Løten være? 
  • Hvilke aktiviteter ønsker vi i tilknytning hytta? 
  • Hvem kan bidra inn – og med hva? 
  • Hvordan ser vi for oss driften av hytta? 

Håper mange har lyst til å bidra i realiseringen av Løten sin nye dagsturhytte!