Vann- og avløpsanlegget ble ferdigstilt i vinter og gjenstående arbeider i Brennerivegen, Budorvegen og krysset skal nå igangsettes.  

- I første omgang startes det opp utenfor den gamle jokerbutikken, sier Erik Adolfsen, virksomhetsleder på teknisk drift. Arbeidene starter 4. – 5. mai. 

Brennerivegen skal oppgraderes med utskifting av masse. Arbeidene startet før jul, men ble stilt i bero på grunn av tele og vinter. Gjenstående i Brennerivegen er fra utenfor Løten Mølle og opp til krysset. Arbeidene vil starte opp i uke 19, 8. – 12. mai. 

- Tiltakene i Brennerivegen vil føre til omkjøring under deler av tiltaket. Vegen blir åpen fra sør, omkjøring over Brenneriet fra nord, opplyser Adolfsen.

Arbeidene vil bli avsluttet med oppgradering av krysset.  All omkjøring vil i anleggsperioden være skiltet.