Oppstart i arbeidet er utenfor pendlerparkeringen i Venslivegen. 

- Derfra skal vi opp i Stasjonsvegen og videre oppover til Grinderengsletta, forteller byggeleder Erik Adolfsen, virksomhetsleder Eiendom.
 
Ved graving i Venslivegen blir avkjøring fra Stasjonsvegen stengt. Omkjøring over Vingerjessa ved skateparken og ut på rv 3. Denne perioden vil vare cirka tre uker. Da åpnes Venslivegen.

Stasjonsvegen vil bli stengt etappevis i anleggsgjennomføringen. 

All omkjøring vil i anleggsperioden være skiltet. 

Kart over omkjøring Stasjonsvegen/Venslivegen