Gjensidigestiftelsen har gitt 396 000 kroner til Løten frivilligsentral, som er Løten kommunes samarbeidspartner i etableringen av BUA. Og av Sparebankstiftelsen Hedmark får Løten kommune 200 000 kroner til innkjøp av utstyr. Dermed har vi nå i desember fått tilsagn på 596 000 kroner.

- Dette er jo bare helt fantastisk, jubler Trine Fjeldstad Kazemba, daglig leder på Løten frivilligsentral, Hanne Mette Walhovd Paulsen og Emilie Westli Andersen som jobber med etableringen av BUA i Løten kommune.

Pengene skal brukes på blant annet oppussing av BUA-lokalene, husleie, innkjøp av utstyr og kompetanseheving. BUA skal lokaliseres i nærheten av sentrum. Løten kommune venter på å signere husleieavtalen før endelig plassering kan offentliggjøres. Kommunen venter også på svar på søknaden som ligger inne hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om mer midler til BUA.

Planen er uansett at BUA Løten skal åpnes til sommeren 2023. Før den tid er det mye som skal gjøres og kommunen er glad for å ha innledet et tett samarbeid med Løten frivilligsentral.

- Vi er veldig takknemlige for at frivilligsentralen vil samarbeide med oss om BUA-prosjektet. Uten dem hadde vi ikke fått disse pengene. Dette er noe begge parter vil få mye igjen for, sier Walhovd Paulsen.

- Vi gjør hverandre gode, supplerer Fjeldstad Kazemba med et smil.

3 damer jubler over opprettelse av BUA

Innsats fra mange

Løten frivilligsentral har mange flinke folk. Nå er håpet at flere vil bidra til å få et slikt flott tilbud som BUA opp og gå.

-Vi ser for oss at de frivillige kan bidra med alt fra oppussing av lokaler til reparasjon og vedlikehold av utstyret som lånes ut, og vaffelsteking. Vi håper jo at BUA skal bli en sosial møteplass – gjerne mellom ungdom og litt eldre, sier Fjeldstad Kazemba.

Utstyret som skal kjøpes inn skal kunne passe til de aktivitetene som folket i Løten ønsker.

-Vi ser for oss at kanskje Røde Kors sine barne- og ungdomsgrupper vil kunne låne utstyr av BUA, sier Fjeldstad Kazemba.

Det samme gjelder for skoler og barnehager. Hvis noen har innspill på hva slags utstyr som skal kjøpes inn så ta gjerne kontakt med Emilie Westli Andersen på mail: emilie.westli.andersen@loten.kommune.no

- Da er det bare å glede seg til BUA åpner i Løten neste år! Her kan alle, uansett alder, låne sports- og friluftsutstyr gratis. Det betyr at man kan finne på mye moro uten å eie eget utstyr. Bra for deg og bra for miljøet! Vi har bestilt det første utstyret i dag, og gleder oss til å kunne låne ut SUP-brett og packraft. Disse tror vi er perfekte å bruke på Rokosjøen en fin sommerdag, sier Westli Andersen.

Foreløpig er det kulturavdelingen som jobber med BUA, men ansettelsesprosessen er i gang, og vi håper å få på plass en daglig leder i BUA innen utgangen av året. Fra neste år vil BUA-ordningen ligge under kommunalområdet oppvekst.

Packraft

SUP