- Økonomisk rådgivning er for alle som trenger bistand og hjelp til å håndtere økonomiske utfordringer, sier Jon Egil Strand, gjeldsrådgiver i NAV Løten. 

Dette er en gratis tjeneste vi tilbyr alle innbyggere i Løten kommune og som har behov for det.

Hva er økonomisk rådgivning?

Økonomisk rådgiver vil sammen med deg vurdere hvilke råd – og veiledningsbehov du har, og ut ifra dette tilpasse tjenesten.

Tjenesten forutsetter samarbeid, og den stiller krav til aktiv involvering og deltakelse fra din side.

Fokus på forebygging

Det kan være behov for hjelp i ulik grad. Noen trenger kanskje hjelp til å sette opp budsjett, andre trenger kanskje hjelp til å få til betalingsavtale med kreditorer. 

- Jeg anbefaler å ta tidlig kontakt om du ser at du begynner å få økonomiske utfordringer.  Ved bistand og veiledning i en tidlig fase er det kanskje mindre grep og tiltak som skal til for å komme på rett kurs igjen, sier Jon Egil og legger til:

- Vi skal veilede og rådgi i forhold til økonomi. Vi skal være en pådriver, men ansvaret ligger hos personen selv.

Slik får du økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgiver vil kartlegge din økonomiske situasjon basert på informasjon fra deg, og det er derfor viktig at du oppgir nødvendige opplysninger tilknyttet saken.  Økonomisk rådgiver overtar ikke ansvaret for din gjeld eller øvrige forpliktelser.  

For å få økonomisk rådgivning må du fylle ut et søknadskjema med opplysninger og sende inn til oss. Når vi har fått skjemaet inviterer vi til et fysisk møte.

- Dette er viktig for å kartlegge behov og å bli kjent med personen som ønsker hjelp. Det er viktig å vise respekt for til de utfordringene søkeren kommer med, og at samarbeidet er basert på tillit, sier Jon Egil, som sier at de prøver å innkalle løpende ettersom de mottar søknader, men opplyser samtidig om at det kan ta inntil en måned å få svar.

Søknadsskjema for økonomisk rådgivning finner du her. (PDF, 122KB) Dette kan du sende i posten eller legge i postkassa utenfor NAV Løten, Kildevegen 1, 2340 Løten. 

Les mer om økonomisk rådgivning her