Dumpster Deli dagligvare er Framtiden i våre hender sin lille dagligvarebutikk hvor folk kan plukke med seg matvarer gratis. Varene som ligger her har butikkene kastet. De har gåttt ut på dato, men er sannsynligvis like fine. Kasting av mat er et stort problem i hele verdikjeden i Norge, fra bonde til forbruker. Dette ønsker Framtiden i våre hender å gjøre noe med og de står på for at Norge skal få en matkastelov.

Skriv under for en matkastelov

- I desember 2022 vedtok kommunestyret å sette i gang et arbeid med en matsvinnstrategi for å indentifisere tiltak for å redusere matsvinn i våre virksomheter. Det er sett i tråd med FN’s bærekraftsmål, sier ordfører Marte Larsen Tønseth, som stod sammen med delien og bidro med å spre budskapet blant ungdommene i Løten. 

Mange vi møtte i sentrum i går fortalte at de var flinke til å spise opp maten sin. Det er bra. Likevel ønsker vi å minne om enkle grep du kan ta i hverdagen for å bli en matredder:

  • Se, lukt og smak før du kaster maten
  • Kjøp matvarer fra tilbudshylla på butikken og viktigst av alt: spis den opp
  • Ha en restedag og spis opp det du har i kjøleskapet før du kjøper noe nytt
  • Vær kreativ og prøv nye matvarer sammen

To damer og søppeldunk med mat

Matvarer og hender